Fotos fra byggepladsen

Her kan du se fotos fra renoveringen af gårdhusene i AB Syd. De nyeste fotos ligger øverst på siden.

Fotos fra maj 2018:

   

Skæring/nedlægning af kloakrør

Fotos fra januar 2018:

         

Fotos fra uge 43/2017:

Der skæres huller til ledninger til varmeveksleren for varme og brugsvand
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/01_43.pdf


Gulvvarme til badeværelset monteres
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/02_43.pdf


Tømrerteltet i Kronens kvarter er færdig opsat
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/03_43.pdf

Fotos fra uge 42/2017:

Der foretages sikkerhedsrunderinger på byggepladsen
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/01_42.pdf


Jord bortgraves og bortkøres
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/02_42.pdf


Prinsessebroen flyttes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/03_42.pdf


Tømrernes telt sættes op i Kronens kvarter
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/04_42.pdf

Fotos fra uge 41/2017:

Kvaliteten af betonen testes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/01_41.pdf


Kvaliteten af betonen testes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/02_41.pdf


Betonen hældes i betonpumper
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/03_41.pdf


Der støbes terrændæk i Liljens kvarter
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/04_41.pdf

Fotos fra uge 40/2017:

Der skæres nyt vindueshul efter beboertilvalg
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/01_40.pdf


Der tapetseres i boligen
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/02_40.pdf


Indvendige vægge overfladebehandles
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/03_40.pdf


Lister sættes op efter tapetsering
/upload/gaardhusene/billeder 2017/oktober/04_40.pdf

Fotos fra uge 39/2017:

Haver ryddes for beplantning
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/01_39.pdf


Hegn skæres ned og bortskaffes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/02_39.pdf


Store træer skæres ned
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/03_39.pdf

Fotos fra uge 38/2017:

Affaldscontainere og materialeopbevaring i Liljens kvarter
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/01_38.pdf


Isolering for terrændækket fastgøres
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/02_38.pdf


Pælefundering i Liljens kvarter er påbegyndt
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/03_38.pdf

Fotos fra uge 37/2017:

Støbning af terrændæk lukker for Storkens kvarter
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/01_37.pdf


Teknikskab færdiggøres
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/02_37.pdf


Terrændæk støbes i Storkens kvarter
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/03_37.pdf

Fotos fra uge 36/2017:

Renovering i Liljens kvarter er påbegyndt
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/01_36.pdf


Huse ryddes for løst og fast inventar
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/02_36.pdf


Her er køkkenet nedrevet
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/03_36.pdf


Badeværelset efter nedrivning
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/04_36.pdf


Indvendige vægge er nedrevet
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/05_36.pdf

Fotos fra uge 34-35/2017:


Forberedelser til opstart i Liljens kvarter (håndværkertoilet)
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/01_35.pdf


Opstart på de sidste boliger syd for kanalen i Storkens kvarter.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/02_35.pdf


Reetablering af tidligere skurby syd for Lærkens kvarter
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/03_35.pdf


Storkens kvarter lukket for gennemgang til børneinstitution og driftskontor
/upload/gaardhusene/billeder 2017/september/04_35.pdf

Fotos fra uge 33/2017:


Byggeledelsens skurby er flyttet væk fra Lærkens kvt. mod syd.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/august/01_33.pdf


Skurbyen er næsten væk
/upload/gaardhusene/billeder 2017/august/02_33.pdf


Skurbyen under opsætning i Klokkens kvt.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/august/03_33.pdf

Fotos fra uge 32/2017:


Nye radiatorer tilsluttes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/august/01_32.pdf


Nye radiatorer tilsluttet og ventilationsskakte placeret
/upload/gaardhusene/billeder 2017/august/02_32.pdf


Nye tagrender afskæres i passende længder
/upload/gaardhusene/billeder 2017/august/03_32.pdf

Fotos fra uge 31/2017:


Der radontætnes omkring betonelementer
/upload/gaardhusene/billeder 2017/august/01_31.pdf


Fodlister monteres i boliger
/upload/gaardhusene/billeder 2017/august/02_31.pdf


Nye vinduespartier monteres
/upload/gaardhusene/billeder 2017/august/03_31.pdf

Fotos fra uge 30/2017:


Der lægges kabler til vejbelysning
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/01_30.pdf


Indvendige vægge isoleres
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/02_30.pdf


Placeringer af nye afløbsledninger afmærkes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/03_30.pdf

Fotos fra uge 29/2017

Basisgulv fra tilvalgslisten lægges
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/01_29.pdf


Indvendige vægge monteres
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/02_29.pdf


Pælefundamenter bliver støbt
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/03_29.pdf

Fotos fra uge 28/2017:

Badeværelsesvægge slibes glatte efter opsætning
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/01_28.pdf


Fjernvarmen tilsluttes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/02_28.pdf


Samlingerne mellem betonvæggene repareres
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/03_28.pdf

Fotos fra uge 27/2017:

Brugsvand i teknikskabet forbindes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/01_27.pdf


Der monteres underlag for nyt gipspladeloft
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/02_27.pdf


Der sættes plader på vinduespartier og fuges omkring åbninger
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juli/03_27.pdf

Fotos fra uge 26/2017:

Det nye badeværelsesgulv er blevet støbt
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/01_26.pdf


Der graves ud til nye kloakrør
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/02_26.pdf


Der lægges ny isolering under de lette vinduesfacader
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/03_26.pdf


Nye radiatorer opsat og ventilationskanaler bliver lagt
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/04_26.pdf

Fotos fra uge 24-25/2017:

Badeværelsesvægge bliver sat op
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/01_25.pdf


Der arbejdes på udhæng og lette facader
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/02_25.pdf


Der skæres huller til det nye ventilationssystem
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/03_25.pdf


Isolering til nye lette facader ligger klar til montering
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/04_25.pdf

Fotos fra uge 23/2017:

Eksisterende haver bliver nedrevet
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/01_23.pdf


De midlertidige hegn omkring hus
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/02_23.pdf


Nye fliser bliver lagt, beboertilvalg
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/03_23.pdf


Nye hegn sættes op
/upload/gaardhusene/billeder 2017/juni/04_23.pdf

Fotos fra uge 21-22/2017:

Armering i pælefundamenter afskæres til den rette længde
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/01_22.pdf


El arbejder i teknikrum
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/02_22.pdf


Gipsplader monteres på loftet.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/03_22.pdf

Fotos fra uge 20/2017:

Der bliver malet lister på facaden
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/01_20.pdf


Fagtilsyn kontrollerer om husene bliver lavet korrekt
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/02_20.pdf


Saneringsholdet pakker sammen til fyraften
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/03_20.pdf


Tømrerne reparerer rådne tagkonstruktioner
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/04_20.pdf

Fotos fra uge 19/2017:

Den gamle teknik boks før fjernelse, klar til opbygning af ny teknikboks
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/01_19.pdf


Den nye teknikboks opbygges
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/02_19.pdf


Opbygning af det nye teknikrum
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/03_19.pdf


Det næsten færdige teknikrum
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/04_19.pdf


Den færdige teknikboks
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/05_19.pdf

Fotos fra uge 18/2017:

Ledningsarbejder pågår i fællesområderne
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/01_18.pdf


Fjernvarm og kabler nedlægges men pladsen er trang
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/02_18.pdf


Belægningen reetableres efter endt rørlægning
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/03_18.pdf


Kanalarbejde som berører beboerne langs kanalen
/upload/gaardhusene/billeder 2017/maj/04_18.pdf

Fotos fra uge 17/2017:

Et eksempel på et gammelt køkken
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/01_17.pdf


Gammelt køkken nedrevet
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/02_17.pdf


En type af de nye køkkenløsninger opstilles
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/03_17.pdf


Her opstilles en anden type af de nye køkkener
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/04_17.pdf


Et eksempel på et nyt færdigopstillet køkken
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/05_17.pdf

Fotos fra uge 16/2017:

Det gamle ovenlys demonteret og fjernes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/01_16.pdf


Hul fra det gamle ovenlys
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/02_16.pdf


Ny ovenlys monteret
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/03_16.pdf

Fotos fra uge 15/2017:

Gammelt badeværelse klar til nedrivning
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/01_15.pdf


Det gamle badeværelse nedrives
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/02_15.pdf


Nyt badeværelse opbygges
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/03_15.pdf


Nye vægge og vådrumsmembran påført vådrumszonen
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/04_15.pdf


Færdigt resultat, det nye badeværelse står klar til brug
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/05_15.pdf

Fotos fra uge 14/2017:

Der monteres espaliere på de nye teknikbokse
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/01_14.pdf


Gammelt trægulv fjernes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/02_14_kom.jpg


De eksisterende trægavle males
/upload/gaardhusene/billeder 2017/april/03_14.pdf

Fotos fra uge 13/2017:

Betonmændene i gang med at støbe nyt terrændæk
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/01_13.pdf


Nyt parketgulv ved at blive lagt
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/02_13.pdf


Driften udskifter brædder på skurene
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/03_13.pdf


Gamle vindueselementer bliver fjernet
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/04_13.pdf

Fotos fra uge 12/2017:

De indvendige vægge nedrives
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/01_12 indvendige vægge nedrives.pdf


Det eksisterende gulv fjernes
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/02_12 gulv nedrives.pdf


Der udgraves til ny isolering og gulvopbygning
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/03_12 der udgraves til nyt isolering og gulvopbygning.pdf


Nogle boliger pælefunderes.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/04_12 nogle boliger pælefunderes.pdf


Ny isolering og armering udlagt klar til nyt terrændæk
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/05_12 der er lagt isolering og armering til terrændæk.pdf

Fotos fra uge 11/2017:
Lærkens kvarter (boliger indv.) er afleveret og det blev fejret med flæskestegssandwichs

/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/01_11.pdf

/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/02_11.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/03_11.pdf

Fotos fra uge 10/2017:

Der støbes nyt terrændæk
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/01_10.pdf


Der sættes nye indvendige vægge op
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/02_10.pdf


Princessebroen til tagarbejder
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/03_10.pdf

Fotos fra uge 9/2017:

Nogle træer er desværre for store og står for tæt på facaden og må derfor fældes.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/01_09.pdf


Nogle træer forsøges bevares i fællesgårde ifm. ledningsarbejderne
/upload/gaardhusene/billeder 2017/marts/02_09.pdf

Fotos fra uge 8/2017:

En carport inddraget, så beboerne stadig kan komme frem og tilbage mens ledningsarbejdet pågår.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/februar/01_08.pdf


ej spærret pga. stor kran ifm. arbejder på Kongsholmscentret.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/februar/02_08.pdf


Foråret er på vej – 22. februar
/upload/gaardhusene/billeder 2017/februar/03_08.pdf

Fotos fra uge 7/2017:

Den midlertidige adgangsvej til boliger kan til tider være kringlet.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/februar/1_07.pdf


Midlertidige opsatte postkasser til beboere ifm. ledningsarbejder
/upload/gaardhusene/billeder 2017/februar/2_07.pdf


Udbedring af rådskade i tag.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/februar/3_07.pdf

Fotos fra uge 5 og 6/2017:

Selvom sneen er kommet, arbejdes der videre, her ses de nye lette facader
/upload/gaardhusene/billeder 2017/februar/01_05-06.pdf


En ny teknikboks
/upload/gaardhusene/billeder 2017/februar/02_05-06.pdf

Fotos fra uge 4/2017:

Belægninger reetableres.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/januar/1_04_belægninger reetableres.pdf


Det sidste af det gamle badeværelse og installationer.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/januar/2_04_det sidste af det gamle badeværelse og installationer.pdf


Begyndelse på nyt badeværelse.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/januar/3_04_begyndelse på nyt badeværelse.pdf

Fotos fra uge 3/2017:

Grethe alene på pladsen
/upload/gaardhusene/billeder 2017/januar/1_03_grethe alene på pladsen.pdf


Man skal huske at få det hele med sig
/upload/gaardhusene/billeder 2017/januar/2_03_man skal huske at få det hele med sig.pdf

Fotos fra uge 2/2017:

På trods af kulden klør håndværkerne på
/upload/gaardhusene/billeder 2017/januar/1_02.pdf


Indflyttet bolig afskærmet mod byggepladsen.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/januar/2_02.pdf

Fotos fra uge 1/2017:

1_01_kom

Statusplan over renoveringen. Her er vist hvilke boliger, der er under renovering og hvilke boliger, der allerede er tilbageflyttet
/upload/gaardhusene/billeder 2017/januar/1_01.pdf

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Byggepladsgrænse i Vibens Kvarter
/upload/gaardhusene/billeder 2017/januar/2_01.pdf

3_01_kom

Sti mellem Lærkens og Vibens Kvarter.
Der er lagt jernplader på stien for at undgå ødelæggelser af den underliggende belægning.
/upload/gaardhusene/billeder 2017/januar/3_01.pdf

Fotos fra uge 51/2016:

Så blev det jul på byggepladsen

1_51_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/1_51.pdf

2_51_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/2_51.pdf

3_51_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/3_51.pdf

Fotos fra uge 50/2016:

Fotos fra byggepladsen

1_50_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/1_50.pdf

2_50_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/2_50.pdf

3_50_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/3_50.pdf

4_50_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/4_50.pdf

5_50_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/5_50.pdf

Fotos fra uge 49/2016:

Affaldshåndtering

1_49_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/1_49.pdf

2_49_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/2_49.pdf

3_49_kom001
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/3_49.pdf

4_49_kom001
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/4_49.pdf

3_49_kom001
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/5_49_kom.jpg

Fotos fra uge 48/2016:

Havefacaden set indefra

1_48_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/1_48.pdf

2_48_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/2_48.pdf

3_48_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/3_48.pdf

4_48_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/4_48.pdf

5_48_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/december/5_48.pdf

Fotos fra uge 47/2016:

Udgravning af jord fra et gårdhus

1_47_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/1_47.pdf

2_47_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/2_47.pdf

3_47_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/3_47.pdf

4_47_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/4_47.pdf

5_47_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/5_47.pdf

6_47_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/6_47.pdf

Fotos fra uge 46/2016:

Afstivninger af taget i et gårdhus

1_46_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/1_46.pdf

2_46_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/2_46.pdf

3_46_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/3_46.pdf

4_46_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/4_46.pdf

5_45_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/5_46.pdf

Fotos fra uge 45/2016:

Fotos inde i et gårdhus

1_45_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/1_45.pdf

2_45_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/2_45.pdf

3_45_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/3_45.pdf

4_45_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/5_44.pdf

5_45_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/5_45.pdf

Fotos fra uge 44/2016:

Afspærringer på byggepladsen

1_44_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/1_44.pdf

2_44_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/2_44.pdf

3_44_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/3_44.pdf

4_44_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/4_44.pdf

5_44_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/november/5_44.pdf

Fotos fra uge 43/2016:

Arbejde på byggepladsen

1_43_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/1_43.pdf

2_42_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/2_42.pdf

3_43_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/3_43.pdf

4_43_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/4_43.pdf

Fotos fra uge 42/2016:

Den udvendige teknikboks

 

1_42_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/1_42.pdf

2_42_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/2_42.pdf

3_42_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/3_42.pdf

Fotos fra uge 41/2016:

Havefacader i forskellige stadier

1_41_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/1_41.pdf

2_41_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/2_41.pdf

3_41_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/3_41.pdf

4_41_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/4_41.pdf

5_41_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/5_41.pdf

6_41_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/6_41.pdf

Fotos fra uge 40/2016:

Udendørs fotos fra byggepladsen

1_40_dscn3699_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/1_40_dscn3699.pdf

2_40_dscn3705_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/2_40_dscn3705.pdf

3_40_dscn3714_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/3_40_dscn3714.pdf

4_40_dscn3720_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/4_40_dscn3720.pdf

5_40_dscn3721_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/oktober/5_40_dscn3721.pdf

Fotos fra uge 39/2016:

Nogle af gårdhusene skal have pæle til at bære betongulvet

1_39_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/1_39_.pdf

2_39_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/2_39_.pdf

4_39_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/4_39_.pdf

5_39_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/5_39_.pdf

6_39_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/6_39_.pdf

Fotos fra uge 38/2016:

Der er meget transport på en byggeplads

1_38_dscn3698_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/1_38_dscn3698.pdf

2_38_dscn3702_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/2_38_dscn3702.pdf

3_38_dscn3703_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/3_38_dscn3703.pdf

4_38_dscn3704_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/4_38_dscn3704.pdf

5_38_dscn3712_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/5_38_dscn3712.pdf

Fotos fra uge 37/2016:

Det er dejlig varmt, så NCC har ringet efter Hjem Is bilen

1_37_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/1_37.pdf

2_37_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/2_37.pdf

3_37_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/3_37.pdf

4_37_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/4_37.pdf

Fotos fra uge 36/2016:

Køretøjer på byggepladsen

1_36_dscn4571_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/1_36_dscn4571.pdf

2_36_dscn4575_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/2_36_dscn4575.pdf

3_36_dscn4576_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/3_36_dscn4576.pdf

4_36_dscn4597_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/4_36_dscn4597.pdf

5_36_dscn4602_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/5_36_dscn4602.pdf

Fotos fra uge 35/2016:

Grej til nye forsyningsledninger i jorden

1_35_dscn4563_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/1_35_dscn4563.pdf

2_35_dscn4564_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/2_35_dscn4564.pdf

3_35_dscn4566_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/3_35_dscn4566.pdf

4_35_dscn4567_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/4_35_dscn4567.pdf

5_35_dscn4569_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/september/5_35_dscn4569.pdf

Fotos fra uge 34/2016:

Skurbyen for Wicotec Kirkebjerg, som laver forsyningsledninger mellem gårdhusene

1_34_dscn4553_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/1_34_dscn4553.pdf

2_34_dscn4556_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/2_34_dscn4556.pdf

3_34_dscn4557_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/3_34_dscn4557.pdf

4_34_dscn4558_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/4_34_dscn4558.pdf

5_34_dscn4561_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/4_34_dscn4558.pdf

Fotos fra uge 33/2016:

Her er flere fotos af containere til affaldssortering

1_33_dscn4586_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/1_33_dscn4586.pdf

2_33_dscn4589_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/2_33_dscn4589.pdf

3_33_dscn4593_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/3_33_dscn4593.pdf

4_33_dscn4594_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/4_33_dscn4594.pdf

5_33_dscn4596_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/5_33_dscn4596.pdf

6_33_dscn4600_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/6_33_dscn4600.pdf

7_33_dscn4616_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/7_33_dscn4616.pdf

8_33_dscn4625_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/8_33_dscn4625.pdf

Fotos fra uge 32/2016:
Der er høje krav til affaldssortering i byggeriet

1_32_dscn4476_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/1_32_dscn4476.pdf

2_32_dscn4477_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/2_32_dscn4477.pdf

3_32_dscn4478_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/3_32_dscn4478.pdf

4_32_dscn4479_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/4_32_dscn4479.jpg

5_32_dscn4480_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/5_32_dscn4480.pdf

Fotos fra uge 31/2016:
Udendørs fotos fra byggepladsen i starten af nedrivningen

1_31_dscn4460_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/1_31_dscn4460.pdf

2_31_dscn4461_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/2_31_dscn4461.pdf

3_31_dscn4462_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/3_31_dscn4462.pdf

4_31_dscn4464_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/4_31_dscn4464.pdf

5_31_dscn4465_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/5_31_dscn4465.pdf

6_31_dscn4466_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/august/6_31_dscn4466.pdf

Fotos fra uge 30/2016:
Fotos fra NCC’s skurby

1_30_dscn4172_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/1_30_dscn4172.pdf

2_30_dscn4173_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/2_30_dscn4173.pdf

3_30_dscn4175_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/3_30_dscn4175.pdf

4_30_dscn4176_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/4_30_dscn4176.pdf

5_30_dscn4177_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/5_30_dscn4177.pdf

6_30_dscn4178_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/6_30_dscn4178.pdf

7_30_dscn4179_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/7_30_dscn4179.pdf

8_30_dscn4180_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/8_30_dscn4180.pdf

Fotos fra uge 29/2016:
Flere fotos fra arbejder i jorden under gulvet

1_29_dscn4135_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/1_29_dscn4135.pdf

2_29_dscn4136_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/2_29_dscn4136.pdf

3_29_dscn4138_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/3_29_dscn4138.pdf

4_29_dscn4139_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/4_29_dscn4139.pdf

5_29_dscn4140_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/5_29_dscn4140.pdf

6_29_dscn4141_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/6_29_dscn4141.pdf

Fotos fra uge 28/2016:
Der bliver arbejdet i jorden under gulvet i gårdhusene.

1_28_dscn4127_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/1_28_dscn4127.pdf

2_28_dscn4128_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/2_28_dscn4128.pdf

3_28_dscn4129_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/3_28_dscn4129.pdf

4_28_dscn4130_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/4_28_dscn4130.pdf

5_28_dscn4131_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/5_28_dscn4131.pdf

6_28_dscn4133_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/6_28_dscn4133.pdf

Fotos fra uge 27/2016:
Fotos fra byggepladsen i Lærkens Kvarter

1_27_dscn3892_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/1_27_dscn3892.pdf

2_27_dscn3895_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/2_27_dscn3895.pdf

3_27_dscn3896_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/3_27_dscn3896.pdf

4_27_dscn3897_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/4_27_dscn3897.pdf

5_27_dscn3898_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juli uge 27.28.29.30/5_27_dscn3898.pdf

Fotos fra uge 26/2016:
Nogle beboere i Vibens Kvarter må gå ud af deres havedør, mens der bliver gravet forsyningsledninger ned foran hoveddøren.
Det sammen vil være tilfælde for beboere i de øvrige kvarterer.

1_26_dscn4144_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/1_26_dscn4144.pdf

2_26_dscn4145_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/2_26_dscn4145.pdf

3_26_dscn4146_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/3_26_dscn4146.pdf

4_26_dscn4147_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/4_26_dscn4147.pdf

5_26_dscn4149_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/5_26_dscn4149.pdf

6_26_dscn4150_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/6_26_dscn4150.pdf

7_26_dscn4152_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/7_26_dscn4152.pdf

8_26_dscn4154_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/8_26_dscn4154.pdf

Fotos fra uge 25/2016:
Haver i Lærkens Kvarter set fra det grønne område.

1_25_dscn3882_kom001
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/1_25_dscn3882.pdf

2_25_dscn3883_kom001
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/2_25_dscn3883001.pdf

3_25_dscn3884_kom001
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/3_25_dscn3884001.pdf

4_25_dscn3885_kom001
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/4_25_dscn3885001.pdf

5_25_dscn3889_kom001
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/5_25_dscn3889001.pdf

6_25_dscn3890_kom001
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/6_25_dscn3890001.pdf

Fotos fra uge 23/2016:

01_23_kom

Der er meget hærværk på byggepladsen i Lærkens Kvarter. Ring gerne til politiet, hvis du ser eller hører noget mistænkeligt.
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/01_23.pdf

02_23_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/02_23.pdf

03_23_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/03_23.pdf

04_23_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/04_23.pdf

05_23_img_1113_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/05_23_img_1113.pdf

06_23_img_1119_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/06_23_img_1119.pdf

07_23_img_1121_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/juni/07_23_img_1121.pdf

Fotos fra uge 21/2016:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flere billeder fra aflevering af ledningsentreprisen

/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/1_21 p5170084.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/2_21 p5170087.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/3_21 p5170089.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/4_21 p5170090.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/5_21 p5170107.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/6_21 p5170108.pdf

Fotos fra uge 20/2016:

Fotos fra aflevering af ledningsentreprisens første etape. eksisterende fliser bliver genbrugt og beplantning genplantes ikke.
/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/1_20_p5170054.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/2_20_p5170070.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/3_20_p5170073.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/4_20_p5170074.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/5_20_p5170076.pdf


/upload/gaardhusene/billeder 2016/maj/6_20_p5170083.pdf

Fotos fra uge 17/2016:

1_17_dscn1652_kom

Eksisterende gulv fjernet i gårdhusene og vand og varmerør frilagt
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/1_17_dscn1652.pdf

2_17_dscn1653_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/2_17_dscn1653.pdf

3_17_dscn1654_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/3_17_dscn1654.pdf

4_17_dscn1662_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/4_17_dscn1662.pdf

5_17_dscn1664_kom
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/5_17_dscn1664.pdf

Fotos fra uge 16/2016:

1_16_dscn1256 kom

Eksisterende teknikskab åbnet
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/1_16_dscn1256.pdf

2_16_dscn1263 kom
Skader på facade og fundament
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/2_16_dscn1263.pdf

3_16_img_0024 kom

Opgravning og klargøring til ny teknik
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/3_16_img_0024.pdf

4_16_img_0032 kom

Udgravning til ny placering af rør
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/4_16_img_0032.pdf

5_16_img_2882 kom

Rydning af private gårdhaver
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/5_16_img_2882.pdf

6_16_img_2893 kom

Entreprenør i gang med at grave ud til rør
/upload/gaardhusene/billeder 2016/april/6_16_img_2893.pdf