Prøvehuse

Der er udført syv prøvehuse i Vibens Kvarter 8C og Lærkens Kvarter 15C, 16A, 16B, 18A, 18B samt 20C. Prøvehuset i Lærkens Kvarter 15C er udført efter de andre prøvehuse.

De viste løsninger i de første seks prøvehuse er fundet sammen med gårdhusenes beboere ved tre workshops i efteråret 2012.

Formålet med de seks prøvehuse er at vise forskellige løsninger, som kan danne baggrund for de valg af materialer og funktioner, der altid skal træffes i en byggesag.

Men formålet er også at vise nogen af de elementer, der ikke er indeholdt i helhedsplanen på nuværende tidspunkt i håb om at kunne højne projektet og skaffe de nødvendige ressourcer.

Basisrenoveringen er udført i Viben 8C.

I de fem boliger i Lærken, der tidligere har huset en dagsinstitution, er der udført forskellige typer løsninger, som ligger ud over basisrenoveringen. F.eks. er der udført nye badeværelser i alle fem huse, idet de eksisterende forhold alligevel skulle tilpasses fra børneinstitutionsbrug.

Formålet med at udføre det syvende prøvehus i Lærken 15C var at afprøve en alternativ ventilationsløsning samt en alternativ måde at udføre omlægning af vand og fjernvarme i forsøg på at mindske gravearbejderne i udearealerne.

I prøvehuset i Lærken 15C kan ses en anden måde at udføre basisrenoveringen.

Finansiering af arbejderne i prøvehusene sker som en kombination af støtten fra Landsbyggefonden til basisrenovering samt et bidrag fra Albertslund Kommune til reetablering af husene efter institutionernes fraflytning.

Der kan ses fotos fra udførelsen af prøvehusene på Masterplan Syd´s hjemmeside under gårdhusene, fotos.

SB Entreprise A/S har udført prøvehusene.

Hvis du trykker på de forskellige links nedenfor, kan du se plantegninger, facadetegninger og tegninger over haven for hvert prøvehus. Du kan også se en tegning over det fælles udeareal mellem prøvehusene i Lærkens Kvarter.

Plantegninger
Lærken 15C
Lærken 16A
Lærken 16B
Lærken 18A
Lærken 18B
Lærken 20C
Viben 8C

Facadetegninger
Lærken 15C
Lærken 16A
Lærken 16B
Lærken 18A
Lærken 18B
Lærken 20C
Viben 8C

Havetegninger
Lærken 15C
Lærken 16A
Lærken 16B
Lærken 18A
Lærken 18B
Lærken 20C
Viben 8C

Udearealer omkring Lærkens Kvarter