Her kan du følge tidsplanen for Masterplan Syd og processen for gårdhusene.

 

Overordnet tidsplan for hele renoveringen.

Renoveringen af gårdhusene i Albertslund Syd er delt op i to etaper. Først renoveres gårdhusene i AB Syd, hvor man er startet i den sydlige ende i Lærkens Kvarter, hvorefter renoveringen arbejder sig mod nord.

Bestyrelserne i VA 4 Syd og VA 4 Nord ønsker, at de to afdelinger skal udbydes sammen. Afdelingerne skal derfor renoveres af det samme entreprenørfirma.

Den oprindelige plan var, at der skulle være overlap mellem afslutningen af renoveringen i AB Syd og opstart af renoveringen i VA 4 Nord. Dette kan dog ikke gennemføres. Renoveringsarbejderne i VA 4 Syd starter derfor først op efter at renoveringsarbejderne i AB Syd er afsluttet.

Renoveringen starter i den sydlige del af VA 4 Syd, hvorefter den bevæger sig mod nord og slutter af med de boliger i VA 4 Nord, som ligger ud mod banen.

Oprindeligt var det planen, at det samme entreprenørfirma skulle udføre arbejdet i alle tre afdelinger. Opgaven er dog så stor, at meget få entreprenørfirmaer kan udføre den, hvilket ikke er godt for konkurrencen og priserne. Derfor er sagen opdelt i to.

Det var oprindeligt planen, at renovering af gårdhusene skulle starte lige efter renovering af rækkehusene i sommeren 2015.

Sagen er dog blevet forsinket, da der i første omgang ikke var nok entreprenørfirmaer, som ville give tilbud på sagen.

Rækkefølge for renoveringen i AB Syd

Ledningsarbejder i Lærkens Kvarter startede omkring 1. marts 2016. Og renoveringsarbejderne for boligerne er startet et par måneder efter ledningsarbejderne, for at de to entrepriser ikke skal gå i vejen for hinanden.

Ledningsarbejderne bliver generelt udført, mens gårdhusene er beboede. Undtagen dog i Lærkens Kvarter, hvor alle beboere blev genhuset inden, da der var genhusningsboliger til rådighed for dette. Ledningsentreprenøren skal sørge for, at beboerne til enhver tid har god og sikker adgang til deres bolig.

Der fraflyttes fire til fem boliger om ugen, da byggeprocessen skal være jævn.

Hvis du trykker på linket herunder, kan du se renoveringsrækkefølgen for de enkelte boliger i AB Syd. Tidsplanen er ikke tilpasset, at Lærkens Kvarter udflyttes samlet.

Tidsplan uden datoer

Rækkefølgen indbyrdes mellem de enkelte boliger vil ikke ændre sig, hvis der kommer flere genhusningsboliger, eller hvis udførelsen bliver hurtigere eller tager længere tid.

Hvis du trykker på linket her, kan du se en overordnet tidsplan for, hvornår renoveringen vil ske i hvert enkelt kvarter i AB Syd.

Rækkefølge for renoveringen i VA

Som nævnt er det besluttet, at VA 4 Syd renoveres først med start i den sydlige del af VA 4 Syd. Herefter bevæger renoveringen sig mod nord og slutter i den nordlige del af VA 4 Nord med de boliger, som ligger ud mod banen.

Hvis tidsplanen holder, vil forsyningsledningerne starte i VA 4 Syd i andet kvartal i 2019. Og de sidste huse i VA 4 Nord vil være færdige i første kvartal 2022.

Hvis du trykker på dette link kan du se en foreløbig tidsplan for renovering af VA 4 Syd og VA 4 Nord.