Tilvalgskatalog

Beboerne får mulighed for at præge deres egen bolig i forbindelse med renoveringen. Dette vil ske gennem individuelle valg og individuelle tilvalg efter råderetsreglerne. Disse valg og tilvalg bliver samlet i et såkaldt tilvalgskatalog.

Herunder kan du læse, hvad der er et individuelt valg, og hvad der er et individuelt tilvalg, samt hvordan processen med tilvalgskataloget er.

Individuelle valg

Individuelle valg koster ikke ekstra, da de er med i den fælles finansiering for byggesagen. Individuelle valg kan f.eks. være væggenes placering i boligen eller om man ønsker plankeværk eller hæk om sin have. Disse koster ikke ekstra i husleje.

Det er altid muligt at få det samme køkken og den samme placering af de indvendige vægge, som før renoveringen, uden at det udløser en ekstra huslejestigning. Dette er under forudsætning af, at man ikke har ændret væsentligt på sin bolig i forhold til, hvordan den oprindeligt er udført.

Individuelle tilvalg

Individuelle tilvalg kan eksempelvis være, hvis beboerne ønsker et større og dyrere køkken med en vis selvfinansiering. Individuelle tilvalg er et tilkøb, som betales via en stigning i huslejen hos den beboer, der har foretaget det individuelle tilvalg.

Der lægges op til, at der i gårdhusene vil kunne tilkøbes for i alt 100.000 kr. pr. bolig over råderetten. Dette er det samme beløb, som man har kunnet tilkøbe for i rækkehusene. Tilkøb på samlet 100.000 kr. svarer ca. til en månedlig huslejestigning på 750 kr.

Det endelige beløb hver enkelt bolig kan købe tilvalg for, skal godkendes af afdelingsmødet i hver afdeling. Det skal også godkendes af kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune, da det har indflydelse på huslejen.

Processen med tilvalgskataloget

Valg og tilvalg er løbende blevet drøftet og udviklet i renoveringsprojektets følgegruppe og med bestyrelserne i de tre gårdhusafdelinger. Du kan læse referater af følgegruppemøder under referater for gårdhusene.

For hver afdeling udarbejdes et tilvalgskatalog, som er tilpasset den enkelte afdelings ønsker og behov.

Tilvalgskatalog for AB Syd

For AB Syd er tilvalgskataloget godkendt inden opstart af renoveringen.

Beboerne i hver enkelt bolig får mulighed for at udfylde tilvalgskataloget inden genhusningen for hver enkelt bolig starter.

Det fremgår af tilvalgskataloget, hvor meget huslejen vil stige som følge af de forskellige valgmuligheder. Ligeledes fremgår det, hvis et tilvalg medfører, at man skal betale ekstra til drift af tilvalget.

Valg- og tilvalgsarbejderne er blevet udbudt sammen med de øvrige renoveringsarbejder. NCC har prissat hvert enkelt muligt valg og tilvalg. Og huslejekonsekvensen for hvert enkelt valg og tilvalg er herefter beregnet.

Bagefter er der holdt møder med bestyrelsen i AB Syd for at tage stilling til, hvilke mulige valg og tilvalg beboerne i AB Syd skal have. En del af de oprindelige tilvalgsmuligheder er nu ikke med længere, da de blev for dyre.

Digitalt tilvalgskatalog i AB Syd

Beboere, der endnu ikke har foretaget tilvalg, har mulig­hed for at logge ind på deres digitale tilvalgskatalog for deres bolig – følg linket http://absyd.rubowarkitekter.dk og log dig på med din adresse samt koden 123456.

Bemærk, at det underskrevne tilvalgskatalog først kan afleveres, når 3-måne­ders varslingen er modtaget.

Plantegninger for forskellige indretninger

Hvis du trykker på de forskellige links nedenfor, kan du se tegningerne over de forskellige muligheder for indretning af de forskellige huse i AB Syd.

Som udgangspunkt vil VA4 Syd og VA4 Nord få de samme valgmuligheder efter drøftelser med bestyrelserne. Der skal dog tilføjes tegninger over parterrehuse.

Tegningerne er i målforholdet 1:50, hvis du printer tegningerne på A3-papir. Dvs. én cm på tegningen svarer til 50 cm i virkeligheden.

Det er de samme tegninger, som findes i mindre version i tilvalgskataloget.

For hver tegning er der en yderligere tilvalgsmulighed, idet man kan vælge få en større stue ved ikke at få opsat væggen mellem stuen og værelset.

Du skal vide, hvilken hustype du bor i, hvis du gerne vil se, hvilke indretningsmuligheder der er for dit hus. Der er følgende hustyper i afdeling AB Syd:

–           AN: 93 kvadratmeter, kort gang og nordvendt hoveddør

–           BN: 93 kvadratmeter, lang gang og nordvendt hoveddør

–           AØ: 93 kvadratmeter, kort gang og østvendt hoveddør

–           BØ: 93 kvadratmeter, lang gang og østvendt hoveddør

–           BØS: 108 kvadratmeter, lang gang og østvendt hoveddør

–           BNV: 108 kvadratmeter, lang gang og nordvendt hoveddør

Links:

Tilvalgskatalog for AB Syd

Udbudte valg og tilvalg for AB Syd

Planløsninger for AN:  AN1, AN2, AN3, AN4 og AN5

Planløsninger for BN: BN1 , BN2 , BN3 , BN4 og BN5

Planløsninger for AØ: AØ1, AØ2, AØ3, AØ4  og AØ5

Planløsninger for BØ: BØ1, BØ2, BØ3, BØ4 og BØ5

Planløsninger for BØS: BØS1BØS2BØS3, BØS4 og BØS5

Planløsninger for BNV: BNV1, BNV2, BNV3, BNV4 og BNV5


Indretningsforslag

Nedenfor kan du se, et indretningsforslag til din type bolig:

Indretningsforslag for AN: AN1 – møblering, AN2 – møblering, AN3 – møblering, AN4 – møblering og AN5 – møblering

Indretningsforslag for BN: BN1 – møblering, BN2 – møblering, BN3 – møblering, BN4 – møblering og BN5 – møblering

Indretningsforslag for AØ: AØ1 – møblering, AØ2 – møblering, AØ3 -møblering, AØ4 – møblering og AØ5 – møblering

Indretningsforslag for BØ: BØ1 – møblering, BØ2 – møblering, BØ3 møblering, BØ4 – møblering og BØ5 – møblering

Indretningsforslag for BØS: BØS1 – møblering, BØS2 – møblering, BØS3 – møblering, BØS4 – møblering og BØS5 – møblering

Indretningsforslag for BNV: BNV1 – møblering, BNV2 – møblering, BNV3 – møblering, BNV4 – møblering og BNV5 – møblering

 

Tilvalgskatalog for VA 4 Syd

I VA4 Syd er tilvalgskataloget drøftet sideløbende med drøftelser om renoveringens indhold generelt. I VA 4 Syd har alle beboere i afdelingen været inviteret til at deltage i otte fokusgruppemøder om omfanget af renoveringen og omfanget af tilvalgsmuligheder. Dette var i sensommeren 2016. Der var meget stort tilslutning til fokusgrupperne, som arbejde godt og koncentreret mange aftener.

Både VA 4 Syd og VA 4 Nord har været igennem en proces med reduktion i tilvalgsmuligheder – både antal af mulige planløsninger og øvrige tilvalg. Erfaringen viser, at jo flere valgmuligheder, jo større er risikoen for fejl under udførelsen på byggepladsen. Og entreprenørfirmaerne tager sig betalt for en stor risiko, hvilket alle beboer kommer til at være med til at betale.

Mulige planløsninger i hver enkelt boligtype

På beboermødet i VA 4 Syd den 21. juni 2017 blev byggeudvalgets oplæg til reduktion af planløsninger godkendt. Her (Link til “Gældende tegninger VA 4 Syd”) kan du se hvilke planløsninger, der kan vælges imellem i VA 4 Syd. Og her kan du se, hvilke planløsninger, der ikke mere er mulige. (Link til “Udgået tegninger VA 4 Syd).

Der er nu i alt 24 planløsninger, som er spejlet to og to, afhængigt af om hoveddøren vender mod nord (”N” i navnet) eller mod øst (”Ø” i navnet).

Alle beboere i boliger på 93 kvadratmeter kan vælge mellem syv eller otte planløsninger, alt efter boligtype. Heriblandt de to oprindelige planløsninger med henholdsvis kort og lang gang. Man kan i princippet vælge alle planløsninger, hvor hoveddøren vender som i ens eget hus. Enten mod nord eller mod øst. Dog kan den oprindelige planløsning med kort gang og vindue i den tunge facade (AN1 og AØ1) ikke vælges i boligen (BN1 og BØ1) uden vindue i den tunge facade.

Alle beboere i boliger på 108 kvadratmeter kan vælge mellem fire planløsninger. Heriblandt den oprindelige planløsning.

Planløsninger for parterrehusene er ikke tegnet færdigt, da omfanget af renovering for disse huse ikke er afklaret endnu.

Find din boligtype her:

– AN: 93 kvadratmeter, hoveddør mod nord, vindue i den tunge facade

– BN: 93 kvadratmeter, hoveddør mod nord, intet vindue i den tunge facade

– AØ: 93 kvadratmeter, hoveddør mod øst, vindue i den tunge facade

– BØ: 93 kvadratmeter, hoveddør mod øst, intet vindue i den tunge facade

– BNV: 108 kvadratmeter, hoveddør mod nord, intet vindue i den tunge facade

– BØS: 108 kvadratmeter, hoveddør mod øst, intet vindue i den tunge facade

AN1, BN1, AØ1, BØ1, BØS1 og BNV1 er de oprindelige boligindretninger fra 1960erne. Planløsningerne er dog lettere justeret i forhold til døres åbningsretning. De indvendige skillevægge er lidt tykkere nu om stunder, sammenlignet med da gårdhusene blev opført. Værelser beholder deres oprindelige mål, mens stuer er blevet en smule mindre.

Her under kan du se, hvilke planløsninger man kan få i hvilke boliger:

AN: 8 stk. BN: 7 stk. AØ: 8 stk. BØ: 7 stk. BØS: 4 stk. BNV: 4 stk.
AN1 BN1 AØ1 BØ1 BØS1 BNV1
AN3 BN6 AØ3 BØ6 BØS2 BNV2
AN4 BN4 AØ4 BØ4 BØS3 BNV3
AN5 BN5 AØ5 BØ5 BØS5 BNV5
BN1 AN3 BØ1 AØ3
BN4 AN4 BØ4 AØ4
BN5 AN5 BØ5 AØ5
BN6 BØ6

Reduktion af øvrige tilvalg og tilkøb

På beboermødet blev der ligeledes stemt om en reduktion af de øvrige tilvalg og tilkøb. Efter afstemningen har byggeudvalget drøftet resultatet og medtaget nogle tilvalg og tilkøb, som ellers skulle udgå, da de ikke havde fået nok stemmer. Grunden til at disse tilvalg og tilkøb er medtaget er igen, for at give beboerne noget at vælge imellem. På dette link kan du se en liste over hvilke tilvalg og tilkøb, som stadig er med, samt hvilket der er udgået. Link til ”Resultat af stemmeoptælling”

Hver post i tilvalgskataloget skal prissættes af de entreprenørfirmaer, som skal konkurrere om at udføre renoveringen. Når man kender prisen, tager byggeudvalget endelig stilling til, hvilke tilvalg der skal med. Der kan være tilvalg, som er blevet så dyre, at de udgår.

Endeligt tilvalgskatalog

Herefter kan det endelige tilvalgskatalog med individuelle valg og tilvalg blive udarbejdet, og beboerne i hver enkelt bolig få mulighed for at udfylde tilvalgskataloget. Dette vil ske ca. tre måneder inden genhusningen af hver enkelt bolig.

Det vil fremgå af tilvalgskataloget, hvor meget huslejen vil stige som følge af de forskellige valgmuligheder. Ligeledes vil det fremgå, hvis et tilvalg medfører, at man skal betale ekstra til drift af tilvalget.

Bemærk, at man ikke kan ombestemme sig, når tilvalgskataloget er underskrevet. Dette skyldes, at der skal tegnes nye tegninger for hver enkelt bolig for arkitekt, konstruktioner, vand, varme og ventilation samt el, plankeværker osv. Der skal også bestilles materialer hos entreprenøren mv. Så selvom der er lang tid til byggestart, er der meget arbejde, som vil skulle laves om, hvis tilvalget laves om.

For VA 4 Syd skal der også udarbejdes et digitalt tilvalgskatalog. Der skal findes en anden leverandør, end dem som blev brugt i rækkehusene og i AB Syd.