Masterplan Syd – et samarbejde på tværs

I Masterplan Syd er der indgået en samarbejdsaftale.

Aftalen er indgået mellem afdelings- og organisationsbestyrelser, boligadministrationer og Albertslund kommune.

Partnerskabsaftalen bygger på nøgleord som indflydelse og bæredygtighed i forhold til renoveringen og lægger vægt på positivt samarbejde.

Partnerskabet stikker dybt, og alle parter er repræsenteret til at bakke op om og sætte sit præg på Danmarkshistoriens største renoveringsprojekt.

Der er derfor nedsat forskellige arbejdsgrupper til at løfte de forskellige arbejdsopgaver. Se organisationsplanen for Masterplan Syd her.

Organisationsplanen viser, at der er flere forskellige organer: Samrådet, Tovholdergruppen, Projektsekretariatet, Teknikgruppen, Kommunikationsgruppen, Jura/økonomigruppen, Boligsocialgruppe ABC og Syd 2020.

I folderen nedenfor kan du læse meget mere om Masterplan Syd. Her kan du blandt andet blive meget klogere på, hvad der skal ske, hvorfor og hvornår.

albertslund-syds-fremtid-komprimeret