14-09-2016

Gårdhusene: Fokusgruppemøde om parterrehuse i VA 4 Syd mandag den 10. oktober 2016

VA 4 Syd er i gang med et fokusgruppeforløb om helhedsplanen. Der holdes et ekstra fokusgruppemøde om parterrehusene mandag den 10. oktober 2016 kl. 17.00 til 19.00 i beboerhuset i Svanens Kvarter 22. Alle beboere i parterrehusene bliver inviteret til dette møde. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Som for de andre fokusgruppemøder vil deltagerne modtage materiale til mødet ca. én uge inden mødet. Materialet bliver også lagt på www.masterplansyd.dk.

Tilbage