14-06-2016

Til alle i Albertslund Syd: Store problemer med hærværk i Lærkens Kvarter

Der har desværre været flere tilfælde af hærværk på byggepladsen i Lærkens Kvarter. Dette betyder øgede udgifter til byggesagen og derfor i sidste ende til beboerne i AB AB Syd.
Der er blevet husstandsomdelt et brev om dette, læs det her.

Tilbage