Tidsplan for Rækkehusene

MT Højgaard har udarbejdet en rækkefølge for renoveringen i Rækkehusene – den såkaldte byggerytme, der viser renoveringens forventede fremdrift. Du kan se den her.

Byggerytmen ligger fast, mens den overordnede tidsplanen med mellemrum opdateres med nye input fra teknikere og rådgivere. Her kan du se den overordnede tidsplan samt tidsplan for genhusning
Her kan du se tidplan for hvornår gravearbejdet til fjernvarmerør i forhaverne starter i de forskellige blokke.